NABÍDKA SLUŽEB

Nabízíme poradenství zaměřené na procesy a způsoby řízení, které často sami majitelé či management nevidí, nevnímají či prostě ani při svém vytížení vnímat nemohou. Naše postupy a zaváděné metody nejsou založené na učebnicových či vzorových metodikách, ale vycházejí z praktických zkušeností z velkých mezinárodních korporací a přesto, nebo právě proto, jsou založené především na zásadě zdravého selského rozumu.

VÝZKUM A VÝVOJ

Myslet dopředu...

 • náklady na vývoj a inovace jako odčitatelná položka pro výpočet daně z příjmu právnických osob

 • odpočet umožňuje mzdové či materiálové náklady odečíst de facto dvakrát

 • identifikace vývojových inovací, vyhodnocení nároku na odčitatelnou položku

 • zajištění veškeré administrativní a technické dokumentace - garance správného uplatnění daňové výhody

 • dotační programy na podporu inovací: EUROSTARS, Technologická agentura ČR

FINANCE

Peníze až na prvním místě.

 • struktura a produktová typologie příjmů

 • struktura a řízení nákladů

 • řízení cash-flow

 • jednoduchý ale efektivní finanční reporting

 • strategie profitability produktů

 • restrukturalizace

PROVOZ A IT

Jak zlepšit svoji práci?

 • analýza produktivity práce a její zvýšení

 • interní distribuce rozpočtu a zhodnocení přínosu

 • revize externích provozních nákladů a jejich optimalizace

 • kontrola výrobního procesu, provozního kapitálu a skladového hospodářství

 • IT jako praktický přínos chodu společnosti

LIDSKÉ ZDROJE

Na koho se dá spolehnout?

 • komunikace se zaměstnanci, personální audit

 • nastavení cílů a hodnocení zaměstnanců

 • platové nastavení a bonusová složka

 • motivace a rozvoj zaměstnanců

 • program školení a vzdělávání