Nabízíme poradenství zaměřené na procesy a způsoby řízení, které často sami majitelé či management nevidí, nevnímají či prostě ani při svém vytížení vnímat nemohou.
Naše postupy a zaváděné metody nejsou založené na učebnicových či vzorových metodikách, ale vycházejí z praktických zkušeností z velkých mezinárodních korporací a přesto, nebo právě proto, jsou založené především na zásadě zdravého selského rozumu.
 
Inovatis - výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj
VÝZKUM A VÝVOJ
Inovatis - výzkum a vývoj
Myslet dopředu...     
 • náklady na vývoj a inovace jako odčitatelná položka pro výpočet daně z příjmu právnických osob
 • odpočet umožňuje mzdové či materiálové náklady odečíst de facto dvakrát
 • identifikace vývojových inovací, vyhodnocení nároku na odčitatelnou položku
 • zajištění veškeré administrativní a technické dokumentace - garance správného uplatnění daňové výhody
 • dotační programy na podporu inovací: EUROSTARS, Technologická agentura ČR
Inovatis - Finance
Finance
FINANCE
Inovatis - Finance
Peníze až na prvním místě.     
 • struktura a produktová typologie příjmů
 • struktura a řízení nákladů
 • řízení cash-flow
 • jednoduchý ale efektivní finanční reporting
 • strategie profitability produktů
 • restrukturalizace
Inovatis - Provoz a IT
Provoz a IT
PROVOZ A IT
Inovatis - Provoz a IT
Jak zlepšit svoji práci?     
 • analýza produktivity práce a její zvýšení
 • interní distribuce rozpočtu a zhodnocení přínosu
 • revize externích provozních nákladů a jejich optimalizace
 • kontrola výrobního procesu, provozního kapitálu a skladového hospodářství
 • IT jako praktický přínos chodu společnosti
Inovatis - Lidské zdroje
Lidské zdroje
LIDSKÉ ZDROJE
Inovatis - Lidské zdroje
Na koho se dá spolehnout?     
 • komunikace se zaměstnanci, personální audit
 • nastavení cílů a hodnocení zaměstnanců
 • platové nastavení a bonusová složka
 • motivace a rozvoj zaměstnanců
 • program školení a vzdělávání